CÔNG TY KỸ THUẬT PCCC

ĐẠI AN

Email: daiancom@gmail.com

Phone: 028 3987 2975  -  Hotline: 0888 549199

Email    : daiancom@gmail.com
Phone  : 028 3987 2975 
Hotline : 0888 549 199
Dịch Vụ của Đại An:

- Thiêt kế hệ thống

- Thi công lắp đặt

- Cung cấp thiết bị

- Bảo hành báo trì

Sản Phẩm của Đại An :

- Hệ thống chữa cháy Aerosol

- Hệ thống chữa cháy FM-200

- Hệ thống chữa cháy CO2ị

- Hệ thống báo cháy địa chỉ

- Hệ thống báo cháy thông thường

Hỗ trợ kỹ thuật:

KS Nguyễn Tường Duy

ĐT: 0913 743 650

Email: duydaian@gmail.com

BÌNH CHỮA CHÁY AEROSOL DSPA SERRIES 2-4-1
(DSPA 2-4-1-1  &  DSPA 2-4-1-4)

Bình chữa cháy tự động aerosol DSPA Serries 2-4-1 là một thành phần của hệ thống chữa cháy aerosol DSPA, một hệ thống chữa cháy được chứng minh là rất hiệu quả.

Thiết bị phun không áp lực này được đặt bên trong khu vực cần bảo vệ. Sau khi kích hoạt, một đám mây bụi aerosol li ti được phun ra, tràn ngập khắp không gian chung quanh và dập tắt cháy trong khu vực có cháy. ,

Bình chữa cháy DSPA có thể ứng dụng hiệu quả đối với hiện trường có chứa các vật liệu có thể cháy được phân loại class A, B, C, và F..


ỨNG DỤNG:

- Bình chữa cháy tự động aerosol DSPA 2-4-1-1 (Built-in, âm trần) và DSPA 2-4-1-4 (Built-up, có giá treo) được dùng để bảo vệ những không gian có kích thước trung bình, chẳng hạn như nhà kho, văn khố, phòng kỹ thuật, phòng server….

ĐẶC ĐIỂM:
• Aerosol là chất chữa cháy đạt hiệu quả chữa cháy khác thường, không độc hại, rất an toàn cho con người.
• Dễ lắp đặt và bảo quản
• Được chứng nhận chất lượng bởi CEN/TR 15276-1, ISO-15779, UL 2775 và BRL K23001
• Được phê chuẩn bởi EPA - có tên trong danh sách SNAP
• An toàn về sinh thái và thân thiện về môi trường (O.D.P.=0, G.W.P.=0)

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

BÌNH DSPA 2-4-1-1 (Built-in, âm trần) &   

DSPA 2-4-1-4 (Built-up, có giá treo)

Kích thước                                                 172 x 179 mm            

Trọng lượng tổng                                         4600 g                     

Trọng lượng aerosol                                     1600 g                               

Thể tích bảo vệ + 30% an toàn                   15.85 m³                               

Thời gian phun                                            48-53 giây                     

CÁC LOẠI BÌNH CHỮA CHÁY AEROSOL DSPA - KÍCH HOẠT TỰ ĐỘNG

CÁC LOẠI BÌNH AEROSOL DSPA - LOẠI XÁCH TAY - KÍCH HOẠT THỦ CÔNG

DSPA Sê-ri 5M, DSPA 5-1, DSPA 5-2, DSPA 5-3, DSPA 5-4

Bình aerosol DSPA 5-2

- Thể tích bảo vệ tới 180 m3

- Ứng dụng : hiện trường có kích thước lớn

Bình aerosol DSPA 5M

- Thể tích bảo vệ tới 150 m3

- Ứng dụng : hiện trường có kích thước lớn

Bình aerosol DSPA 5-1

- Thể tích bảo vệ tới 110 m3

- Ứng dụng : hiện trường có kích thước lớn

Bình aerosol DSPA 5-3/5-4

- Thể tích bảo vệ tới 15 - 45 m3

- Ứng dụng : hiện trường có kích thước trung bình.