CÔNG TY KỸ THUẬT PCCC

ĐẠI AN

Email: daiancom@gmail.com

Phone: 028 3987 2975  -  Hotline: 0888 549199

Email    : daiancom@gmail.com
Phone  : 028 3987 2975 
Hotline : 0888 549 199
Dịch Vụ của Đại An:

- Thiêt kế hệ thống

- Thi công lắp đặt

- Cung cấp thiết bị

- Bảo hành báo trì

Sản Phẩm của Đại An :

- Hệ thống chữa cháy Aerosol

- Hệ thống chữa cháy FM-200

- Hệ thống chữa cháy CO2ị

- Hệ thống báo cháy địa chỉ

- Hệ thống báo cháy thông thường

Hỗ trợ kỹ thuật:

KS Nguyễn Tường Duy

ĐT: 0913 743 650

Email: duydaian@gmail.com

BÌNH CHỮA CHÁY AEROSOL DSPA SERRIES 12
(DSPA 12-1, DSPA 12-2, DSPA 12-3, DSPA 12-4, DSPA 12-5)

ĐẶC ĐIỂM:
• Aerosol là chất chữa cháy đạt hiệu quả chữa cháy khác thường, không độc hại, rất an toàn cho con người.
• Dễ lắp đặt và bảo quản
• Được chứng nhận chất lượng bởi CEN/TR 15276-1, ISO-15779, UL 2775 và BRL K23001
• Được phê chuẩn bởi EPA - có tên trong danh sách SNAP
• An toàn về sinh thái và thân thiện về môi trường (O.D.P.=0, G.W.P.=0)

Bình chữa cháy tự động aerosol DSPA Serries 12 có 2 loại:

- Loại standalone, dùng độc lập, có dây cảm nhiệt và bộ cảm ứng nhiệt (thermal starter). Loại này gồm các model DSPA 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5)

- Loại cảm ứng điện (electrical starter), có thể nối kết với module điều kiển của hệ thống chữa cháy.,

Bình chữa cháy DSPA có thể ứng dụng hiệu quả đối với hiện trường có chứa các vật liệu có thể cháy được phân loại class A, B, C, và F..


ỨNG DỤNG:

- Bình chữa cháy tự động aerosol DSPA sê-ri 12 được dùng để bảo vệ những đối tượng nhỏ như các tủ điện, các loại động cơ, ô- tô. ... Khi tính toán thể tích cần bảo vệ, có thể trừ đi thể tích của các vật liệu hiện hữu bên trong.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT BÌNH DSPA 12-1, DSPA 12-2, DSPA 12-5

                                                                        DSPA 12-1                DSPA 12-2                    DSPA 12-5

Kích thước                                                 110 x 20 mm            100 x 28 mm               80 x 16 mm
Trọng lượng tổng                                         100 g                       150 g                             70 g

Trọng lượng aerosol                                     15 g                          30 g                               5 g

Thể tích bảo vệ + 30% an toàn                   0.15 m³                     0.29 m³                         0.05 m³

Thời gian phun                                            9-11 giây                 13-15 giây                       5-7 giây

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT BÌNH DSPA 12-3   &  DSPA 12-4

                                           DSPA 12-3                    DSPA 12-4

Kích thước                      120 x 20 mm                120 x 30 mm
Trọng lượng tổng              500 g                         650 g
Trọng lượng aerosol           55 g                          110 g
Thể tích bảo vệ                   0.54 m³                     1.07 m³
Thời gian phun                   9-11 giây                   11-14 giây

CÁC LOẠI BÌNH CHỮA CHÁY AEROSOL DSPA LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH - KÍCH HOẠT TỰ ĐỘNG

CÁC LOẠI BÌNH AEROSOL DSPA - LOẠI XÁCH TAY - KÍCH HOẠT THỦ CÔNG

DSPA Sê-ri 5M, DSPA 5-1, DSPA 5-2, DSPA 5-3, DSPA 5-4

Bình aerosol DSPA 5-2

- Thể tích bảo vệ tới 180 m3

- Ứng dụng : hiện trường có kích thước lớn

Bình aerosol DSPA 5M

- Thể tích bảo vệ tới 150 m3

- Ứng dụng : hiện trường có kích thước lớn

Bình aerosol DSPA 5-1

- Thể tích bảo vệ tới 110 m3

- Ứng dụng : hiện trường có kích thước lớn

Bình aerosol DSPA 5-3/5-4

- Thể tích bảo vệ tới 15 - 45 m3

- Ứng dụng : hiện trường có kích thước trung bình.