DAIAN SAFETY TECHNOLOGY
rất hân hạnh được phục vụ qúi khách.
Vui lòng liên lạc với chúng tôi:


VĂN PHÒNG CHÍNH:
41/2  Đường Số 3 - Phường 9 - Quận Gò Vấp - Tp. HCM
Tel: 02 8 3987 2975   -   02 8 3987 3878  
Hotline: 0888 549199 

Email: daiancom@gmail.com
Website: www.daiansafety.comTư vấn kỹ thuật:
KS Nguyễn Tường Duy
Phone: 0913 743 650

email: duydaian@gmail.com


LIÊN LẠC


Công Ty Kỹ Thuật An Toàn Đại AnCTY KỸ THUẬT AN TOÀN

ĐẠI AN
- Tư vấn thiết kế có khoa học
- Cung cấp thiết bị có chất lượng
- Lắp đặt hệ thống có trách nhiệm
- Bảo hành bảo trì có phương pháp
CÔNG TY THIẾT BỊ AN TOÀN & PCCC

CÔNG TY KỸ THUẬT AN TOÀN  ĐẠI AN

41/2    Đường Số 3   -    Phường 9  -  Quận Gò Vấp    -  Tp  HCM   
Tel:  028 3987 2975    -    028 3987 3878   -        Hotline: 0888 549199    
Email:   daiancom@gmail.com       Website: www.daiansafety.com