DAIAN SAFETY TECHNOLOGY


CTY KỸ THUẬT PCCC

ĐẠI AN

- Tư vấn thiết kế có khoa học
- Cung cấp thiết bị có chất lượng
- Lắp đặt hệ thống có trách nhiệm
- Bảo hành bảo trì có phương pháp

CHUYÊN NGHIỆP VỀ CÁC HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CHỐNG ĐỘT NHẬP
Add a title
Add a title
DETNOV
TÂY BAN NHA
-  Tiêu chuẩn Châu Âu
-  EN54-2 và EN54-4 approved.
Đầu báo khói điạ chỉ
Đầu báo nhiệt địa chỉ
Tủ điều khiễn địa chỉ
- 2 loop
Tủ điều khiễn địa chỉ
- 4 loop
Tủ điều khiễn HT báo cháy loại thông thường
 2 zone  - 12 zone
Đầu báo khói - báo nhiệt và đầu báo kết hợp khói + nhiệt, loại thông thường
Đầu báo CO loại lắp đặt trên tường và trên trần
Tủ điều khiển hệ thống CO
CÔNG TY THIẾT BỊ AN TOÀN & PCCC

CÔNG TY KỸ THUẬT AN TOÀN  ĐẠI AN

41/2    Đường Số 3   -    Phường 9  -  Quận Gò Vấp    -  Tp  HCM   
Tel:  028 3987 2975    -    028 3987 3878   -        Hotline: 0888 549199    
Email:   daiancom@gmail.com       Website: www.daiansafety.com