DAIAN SAFETY TECHNOLOGY
A FIRE PROTECTION & SECURITY COMPANY
© website created by DaiAn 2014
KỸ THUẬT AN TOÀN
ĐẠI AN

Bảo đảm an toàn
cho sinh mạng & tài sản của bạn

HỆ THỐNG GỌI PHỤC VỤ CALLING
Các Trường Hợp ỨNG DỤNG
Add a title
Add a title
Add a title
Add a title
Add a title
Bệnh Viện
Nhà Hàng
Nhà Bếp
Nhà Nghỉ
Spa
Casino
Câu Lạc Bộ Giải Trí Ban Đêm
Nút nhấn gọi phục vụ           thiết bị nhận để bàn        thiết bị nhận đeo tay        
Nút nhấn gọi phục vụ           thiết bị nhận để bàn        thiết bị nhận đeo tay        
Nút nhấn gọi phục vụ           thiết bị nhận để bàn        thiết bị nhận đeo tay        
Nút nhấn gọi phục vụ           thiết bị nhận để bàn        thiết bị nhận đeo tay        
Nút nhấn gọi phục vụ           thiết bị nhận để bàn        thiết bị nhận đeo tay        
Nút nhấn gọi phục vụ           thiết bị nhận để bàn        thiết bị nhận đeo tay        
Nút nhấn gọi phục vụ           thiết bị nhận để bàn        thiết bị nhận đeo tay        
DaiAn Safety Technology Company
41/2   Street  No.3    -     GoVap Dist.    -     HCM city    -      Vietnam
Tel: 84-08-39872975        Hotline: 0913743650       Fax: 84-08-54366332
Email: daiancom@gmail.com      Website: www.daiansafety.com