DAIAN SAFETY TECHNOLOGY
A FIRE PROTECTION & SECURITY COMPANY
website created by DaiAn


HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEM
ĐẠI AN
Giúp bảo đảm an toàn
cho sinh mạng & tài sản của bạn
Mô tả:

Tủ điều khiển IFS7002-1 được thiết kế để vận hành cùng với các đầu báo cháy và công tắc khẩn địa chỉ được nối kết thành vòng mạch báo cháy (fire alarm loop).  Tất cả thiết bị trên loop đều có thể lập trình được. Những thiết bị báo cháy được cấp nguồn từ loop báo cháy hoặc từ loop nguồn. 
Tủ IFS cũng có các ngõ ra để nối kết với các thiết bị ngoại vi.
Tủ điều khiển hệ thống địa chỉ IFS7002-1 - 1 loops
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Cấu hình

- 1 loops báo cháy
- 2 ngõ ra được giám sát
- 1 ngõ ra rờ-le chỉ định tình trạng cháy
- 1 ngõ ra rờ-le có thể lập trình được
- 1 ngõ ra relay chỉ định trạng thái lỗi kỹ thuật

zones báo cháy
- Số zones tối đa    .................................
- Số đầu báo cháy tối đa trong 1 zone  ....

Loop báo cháy
- Số đầu báo cháy tối đa trong 1 loop
- Đường dây nối kết  .............................
- Mức tiêu thụ tối đa mỗi loop  ...............

Ngõ ra giám sát
- loại ngõ ra  .........................................
- Tính điện    ........................................

Ngõ ra relay chỉ định trạng thái cháy
- Loại ngõ ra   .....................................
- tính điện       ....................................

Ngõ ra relay có thể lập trình được
- loại
- Tính điện

Ngõ ra relay chỉ định lỗi
- Loại   ...............................................
- Tính điện  .........................................

Chỉ định các sự kiện
- tín hiệu âm thanh   ............................
- đèn   ................................................
- tin nhắn   ..........................................

Nguồn
- Chính  ..............................................
- Battery
Loại bình  ...........................................
số bình   ............................................
nối kết    ............................................
  điện áp battery  ..................................
điện dung C20  ......................................
điện áp sạc  .........................................

Nguồn dùng cho các thiết bị ngoại vi
- Voltage  ..................................................
- Dòng tối đa (gồm các ngõ ra giám sát 

Kích thước   ........................................

Trọng lượng  .......................................
.
64
60


125
2 dây xoắn
200 mA

2 pcs
có điện thế
(24±5)V/0.5A

1 pc
không điện thế, chuyển
3A/125V AC; 3A/30V DC

1 pc
khong điện thế, chuyển
3A/125V AC; 3A/30V DC

1 pc
khong điện thế, chuyển
3A/125V AC; 3A/30V DC


còi buzzer
LED
LCD display,320х240 điểm


220/230V; 50Hz

chì
2
liên tiếp
2 х 12V
5 Ah
28 V


(24±5)V


286x148x125 mm
2.2 kg

DaiAn Safety Technology Company
41/2    Street No.3   -    GoVap  Dist.    -    HCM city   -    Vietnam
Tel:   84-08-39872975              Hotline: 0888 549199   -    0913 743650
Email:   daiancom@gmail.com       Website: www.daiansafety.com