DAIAN SAFETY TECHNOLOGY
A FIRE PROTECTION & SECURITY COMPANY
website created by DaiAn


HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEM
ĐẠI AN
Giúp bảo đảm an toàn
cho sinh mạng & tài sản của bạn
TỦ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ
4 loop IFS 7002-4  UNIPOS

Mô tả:

Tủ điều khiển IFS7002-4 được thiết kế để vận hành cùng với các đầu báo cháy và công tắc khẩn địa chỉ được nối kết thành vòng mạch báo cháy (fire alarm loop).  Những thiết bị báo cháy được cấp nguồn từ loop báo cháy hoặc từ loop nguồn. 
Tủ IFS cũng có các ngõ ra để nối kết với các thiết bị ngoại vi.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Cấu hình

- 4 loops báo cháy
- 1 loop nguồn
- 2 ngõ ra được giám sát
- 1 ngõ ra rờ-le chỉ định tình trạng cháy
- 1 ngõ ra rờ-le có thể lập trình được
- 1 ngõ ra relay chỉ định trạng thái lỗi kỹ thuật

zones báo cháy
- Số zones tối đa    .................................
- Số đầu báo cháy tối đa trong 1 zone  ....

Loop báo cháy
- Số đầu báo cháy tối đa trong 1 loop
- Đường dây nối kết  .............................
- Mức tiêu thụ tối đa mỗi loop  ...............

Loop nguồn
- Đường dây  ......................................
- Dòng tối đa mỗi loop  ..........................

Ngõ ra giám sát
- loại ngõ ra  .........................................
- Tính điện    ........................................

Ngõ ra relay chỉ định trạng thái cháy
- Loại ngõ ra   .....................................
- tính điện       ....................................

Ngõ ra relay có thể lập trình được
- loại
- Tính điện

Ngõ ra relay chỉ định lỗi
- Loại   ...............................................
- Tính điện  .........................................

Chỉ định các sự kiện
- tín hiệu âm thanh   ............................
- đèn   ................................................
- tin nhắn   ..........................................

Nguồn
- Chính  ..............................................
- Battery
Loại bình  ...........................................
số bình   ............................................
nối kết    ............................................
  điện áp battery  ..................................
điện dung C20  ......................................
điện áp sạc  .........................................

Nguồn dùng cho các thiết bị ngoại vi
- Voltage  ..................................................
- Dòng tối đa (gồm các ngõ ra giám sát & loop nguồn)

Kích thước   ........................................

Trọng lượng  .......................................
.
500
60


125
2 dây xoắn
200 mA


2 dây


2 pcs
có điện thế
(24±5)V/1A

1 pc
không điện thế, chuyển
3A/125V AC; 3A/30V DC

1 pc
khong điện thế, chuyển
3A/125V AC; 3A/30V DC

1 pc
khong điện thế, chuyển
3A/125V AC; 3A/30V DC


còi buzzer
LED
LCD display,320х240 điểm


220/230V; 50Hz

chì
2
liên tiếp
2 х 12V
18 Ah
28,2V


(24±5)V493x464x110mm
10kg
ĐẶC ĐIỂM CĂN BẢN

- Tủ điều khiển và các thiết bị trên loop hoàn toàn có thể lập trình được
- Trao đổi dữ liệu qua lại giữa tủ điều khiển và các thiết bị trên loop.
- Báo lỗi kỹ thuật: ngắn mạch hoặc ngắt mạch trên loop, tháo gỡ hoặc thay đổi đầu báo cháy, việc nối đất dây loop.
- 4 loop tín hiệu (rẽ nhánh hoặc không) để nối kết các đầu báo cháy, các input/output module, adapter, hoặc các mudule chữa cháy.

- 1 loop nguồn dùng cho các thiết bị ngoại vi
- Tự động đọc địa chỉ thiết bị giúp tránh trùng lắp địa chỉ
- Tự động dò thiết bị của các ngõ ra.
- Có thể nối thành network gồm tới 128 tủ điều khiển và/hoặc các tủ hiển thị phụ.
- Đèn LED hiển thị các sự kiện chính và trạng thái hoạt động của tủ điều khiển.
- Màn hình hiển thị LCD hiển thị các thông tin bằng chữ.
- Điều khiển bằng cách chạm vào mặt tủ (touch screen).
- Có còi buzzer và đồng hồ chỉ giờ thật.

DaiAn Safety Technology Company
41/2    Street No.3   -    GoVap  Dist.    -    HCM city   -    Vietnam
Tel:   84-08-39872975              Hotline: 0888 549199   -    0913 743650
Email:   daiancom@gmail.com       Website: www.daiansafety.com