DAIAN SAFETY TECHNOLOGY
A FIRE PROTECTION & SECURITY COMPANY
website created by DaiAn


HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ  UniPOS

UniPOS - ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEM
ĐẠI AN
Giúp bảo đảm an toàn
cho sinh mạng & tài sản của bạn
Module I/O địa chỉ FD7203
(3 ngõ vào / 6 ngõ ra) 

Đặc tính kỹ thuật

INPUTS
OUTPUTS

SUPPLY VOLTAGE:
Signal loop
Power loop

DÒNG TIÊU THỤ:
Bình thường
Báo động

OPERATING TEMPERATURE
RELATIVE HUMIDITY
DIMENSIONS
WEIGHT

1
1
có thể điều khiển hoặc loại rờ-le

(15-30) VDC
(12-30) VDC


<350µA
2mA

- 5oC ~ + 40oC
<95 % @ 40oC
92x50x56 mm
0.082 kg
Module I/O địa chỉ FD7203
(1 ngõ vào / 1 ngõ ra) 

Đặc Tính Kỹ Thuật

INPUTS    ............................
OUTPUTS   ..........................SUPPLY VOLTAGE:
Signal loop .............................
Power loop  ............................

DÒNG KHI KÍCH HOẠT:
Signal loop  ...........................
Power loop  ...........................

DEGREE OF PROTECTION  .....
OPERATING TEMPERATURE
RELATIVE HUMIDITY ................
DIMENSIONS  ..........................
WEIGHT  .................................
3
6
- 1 có thể điều khiển (11-30)VDC/200mA
- 4 relay, chuyển 1A/30VDC 0.5A/125VAC
- 1 cho nguồn phụ (12-30) VDC/1A

(15-30) VDC
(12-30) VDC


3mA
tới 1A

IP 50
- 10oC ~ + 55oC
(93±3) % @ 40oC
120 x 164 x 74 mm
0.250 kg


DaiAn Safety Technology Company
41/2    Street No.3   -    GoVap  Dist.    -    HCM city   -    Vietnam
Tel:   84-08-39872975              Hotline: 0888 549199   -    0913 743650
Email:   daiancom@gmail.com       Website: www.daiansafety.com