CÔNG TY KỸ THUẬT

ĐẠI AN

- Tư vấn thiết kế có khoa học
- Cung cấp thiết bị có chất lượng
- Lắp đặt hệ thống có trách nhiệm
- Bảo hành bảo trì có phương pháp

- Chữa cháy bằng khí sạch FM-200
- An toàn cho con người.
- Không làm hư hỏng thiết bị khi phun khí chữa cháy.
- Phù hợp tiêu chuẩn quốc tế
- Ứng dụng thích hợp: phòng IT, kho lưu trữ, kho hàng giá trị cao, ...
CHUYÊN NGHIỆP VỀ CÁC HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CHỐNG ĐỘT NHẬP
- Chữa cháy bằng khí CO2
- Không làm hư hỏng thiết bị khi phun khí chữa cháy.
- Tiêu chuẩn quốc tế
- Ứng dụng; phòng máy phát điện, kho hàng hóa, kho thiết bị...
Add a title
Add a title

CÔNG TY KỸ THUẬT AN TOÀN  ĐẠI AN

41/2    Đường Số 3   -    Phường 9  -  Quận Gò Vấp    -  Tp  HCM   
Tel:  028 3987 2975    -    028 3987 3878   -        Hotline: 0888 549199    
Email:   daiancom@gmail.com       Website: www.daiansafety.com
DAIAN SAFETY TECHNOLOGY
CÔNG TY THIẾT BỊ AN TOÀN & PCCC